Č L A N O V I Karate Kluba J E D I N S T V O SPROVODE VELIKU HUMANITARNU AKCIJU POMOC DECI SA SPECIJALNIM POTREBAMA O.Š."Boško Buha"

TRENERI

Treneri koji su zaslužni što je naš klub došao do ovg nivoa, su pretežno učenici osnovne škole Miroslav Antić. Članovi kluba su od 6 do 12 godina, treniraju decu sa specijalnim potrebama, Vukovci su u školi, odlični studenti i nosioci majstorskog zvanja.

Glavni trener i predsednik kluba Zoranović Vjekoslav licencirani trener, savezni sudija. TAKMIČAR Budimir Aleksandar 1989.godište nosilac majstorskog zvanja, TAKMIČAR Jovanović Jovana 1994.godište nosilac majstorskog zvanja , TAKMIČAR Miljković Ivana 1992.godište licencirani trener nosilac majstorgog zvanja , TAKMIČAR Savić Ivana 1989.godište nosilac majstorskog zvanja ...
Pa to su naši trener i i i i i :)