Č L A N O V I Karate Kluba J E D I N S T V O SPROVODE VELIKU HUMANITARNU AKCIJU POMOĆ DECI SA SPECIJALNIM POTREBAMA O.Š"Boško Buha"